Værobservasjoner Fanahytten


Temperatur siste 24h

Figur saknas

Temperatur siste måneden

Figur saknas

Vind siste 24h

Figur saknas

Luftfuktighet siste 24h

Figur saknas

Lufttrykk siste 24h

Figur saknas