Tjänster

Du vet väl att din lantbrukstraktor/tröska ska brandskyddsbesiktas vart femte år.

För entreprenadmaskiner är det årlig besiktning som gäller.

Underlåtelse att följa dessa regler kan leda till reducerad eller utebliven ersättning vid eventuell skada.

Vi erbjuder service, underhåll och reparation av lantbruks- och entreprenadmaskiner.

Kontakta oss : hasse@askamaskinservice.se